نشر الگو از بهترین ناشران کمک آموزشی کشور می باشد وکتابها توسط نویسندگان ومدرسین مجرب وبرتر کنکور

تالیف می شوند.

 

کتاب سه بعدی شامل آموزش مفاهیم کتاب درسی بهممراه مثال پرسشهای چهار گزینه ای در سطح بالاتر از کتاب درسی

که تمام مفاهیم نکات وشکلهای کتاب را شامل می شود به همراه پاسخ های تشریحی.از معروفترین کتابهای این سری

زیست های دکتراشکان هاشمی وفیزیک های رضا خالو می باشد.

 

کتاب تست تمرکز این کتابها تسلط یافتن به پاسخ دادن به تستهای کنکوری می باشد شامل یک خلاصه  درس ونکنه در

ابتدای هر فصل وسپس پرسشهای چهار گزینه ای با کیفیت با پاسخهای تشریحی.

 

کتاب موج آزمون: کتابهای جامع برای سه سال در هر درس می باشند دارای خلاصه درس به صورت نموداری وجدول

و … آزمونهای طبقه بندی تالیفی برای هر فصل وآزمونهای ترکیبی فصلهای کتاب وآزمونهای ترکیبی سالهای دهم

یازدهم ودوازدهم وآزمونهای جامع تالیفی و آزمونهای کنکورهای گذشته با پاسخهای تشریحی.

 

کتاب جامع جمع بندی  کتابهای جامع برای هردرس وجمع بندی مباحث هر سه سال شامل درسنامه های کامل وپرسشهای

جمع بندی وپاسخهای تشریحی.

 

کتابهای مبحثی هر جلد از این سری کتابها شامل یک مبحث از کتاب درسی است که در آن ابتدا تدریس کامل بحث ونکات

آن سپس پرسشهای چهار گزینه ای با پاسخ تشریحی . کتابهای مبحثی ادبیات آقای عبدالمحمدی از بهترین کتابهای مبحثی

کنکور می باشند.

 
بانک کتاب امین کتاب ,کتابهای ,تشریحی ,جامع ,وآزمونهای ,گزینه ,کتاب درسی ,چهار گزینه ,پرسشهای چهار ,کتابهای مبحثی ,وآزمونهای ترکیبی منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Remy7midmfk homepage غرور industrial cleaning گروه آموزشی آمادگی دفاعی استان مرکزی طراح سایت پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان زَرموزیک nicolassmdqib372 Webbplats