دین وزندگی سفیر خرد , تالیف  آقای مسلم بهمن آبادی, یکی از بهترین نویسندگان کنکور می باشند

وسابقه خوبی در این زمنه دارند.سابق بر این در انتشارات الگو کتاب مینوشتند اما درحال حاضر در

انتشارات خود این کتاب راچاپ کرده اند.

این کتاب شامل آموزش کامل تست و پاسخ تشریحی است وسالهای دهم یازدهم و دوازدهم رادر بر

دارد ویژگی خاص این کتاب سخت بودن تست ها میباشد که باعث آمادگی دانش آموز عزیز برای

پاسخ به هر نوع سوالی درکنکور خواهد بود.با این شرح میتوان بهترین کتاب دین و زندگی کنکور, را

برای این کتاب برازنده دانست.


بانک کتاب امین | گاه اینترنتی کتاب کتاب ,وزندگی سفیر منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فروشگاه شیپور sazinehchoob نلی موویز آرش دانلود شعر و ادب ایرانی دنیای از خوشمزه ها ارزان کده